Privacy

Laatste wijziging: 7 augustus 2023

Met deze privacy statement, die opgesteld is door The Skin Lounge - VMA bv, wordt de verwerking van uw persoonsgegevens meegedeeld door: The Skin Lounge, met maatschappelijke zetel te Hofeinde 33, 2330 Merksplas en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BTW BE 0717.816.925 (hierna genaamd: “The Skin Lounge - VMA bv”). Dit om u aan te tonen hoe wij omgaan met informatie die wij via onze website over u als bezoeker krijgen, alsook de waarde die wij hechten aan uw privacy.

Privacybeleid

De website van theskinlounge.be verzamelt daarvoor geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van haar website. The Skin Lounge eerbiedigt je privacy en heeft voldoende veiligheden ingebouwd om deze informatie te beschermen.

Persoonlijke informatie

Alleen wanneer je aangeeft interesse te hebben in onze diensten zullen wij vragen naar jou persoonlijke gegevens. De door jouw verstrekte gegevens dienen namelijk doorgegeven te worden voor jouw aanvraag van de door jouw gewenste diensten, dit door het maken van een afspraak op ons kantoor. Hiervoor kunnen wij je vragen naar persoonlijke gegevens zoals naam, adres, e-mailadres, en evt. andere gegevens waardoor je als gebruiker geïdentificeerd wordt, gegevens die wij nodig achten om u als particulier zo efficiënt mogelijk te kunnen verder helpen. De persoonsgegevens die je ons hebt opgegeven worden niet aan derden verkocht of anderszins verstrekt. De wet van 8 december 1992 met betrekking van het privéleven geeft u het recht deze gegevens te raadplegen en te verbeteren. Daarnaast stelt The Skin Lounge ook alles in het werk om ook de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming of beter gekend als GDPR) na te leven. U kan ook uw gegevens uit de gegevensbank van The Skin Lounge laten verwijderen door te schrijven naar info@theskinlounge.be.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie

The Skin Lounge kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar je naar de website gekomen bent of waarlangs je die verlaat. Ook deze informatie wordt niet beschikbaar gesteld of verkocht aan derden.

Voor vragen en/of opmerkingen in verband met onze privacy & disclaimer kun je met ons in contact komen via ons contactformulier.

E-mail

The Skin Lounge garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Verder aanvaardt The Skin Lounge geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan, aangezien wij hiervoor slechts een inspanningsverbintenis aangaan.

Voor vragen en/of opmerkingen in verband met onze privacy & disclaimer kun je met ons in contact komen via ons contactformulier.